tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Okiem uczestnika konferencji “Chirurgia Korekcyjna Piersi”, Poznań, 03-04.10.2014r

W dniu 3 października w siedzibie Kliniki Kolasiński odbyły się warsztaty z zakresu chirurgii korekcyjnej piersi. Uczestnikami spotkania byli chirurdzy specjalizujący się w chirurgii plastycznej i onkologicznej. W godzinach przedpołudniowych odbyła się seria wykładów. Prezentacja dr hab. med. Henryka Witmanowskiego – “Anatomia i fizjologia gruczołu piersiowego” cieszyła się największą aprobatą, 100% uczestników oceniło ją jako bardzo dobrą. Taką samą ocenę otrzymały oba wykłady dr med. Jerzego Kolasińskiego, a mianowicie “Zabiegi powiększenia piersi przy użyciu implantów piersiowych” i “Zabiegi podniesienia i redukcji piersi”. Średnia ocen pozostałych prezentacji wahała się pomiędzy 4,50 a 4,85, co jest również wynikiem bardzo dobrym. Wykładowcami w tym dniu byli: dr med. Sławomir Cieśla z tematem “Wskazania do chirurgicznych korekcji piersi”; dr hab. med. Jerzy Jankau – “Zabiegi rekonstrukcyjne piersi”; “Charakterystyka różnych rodzajów implantów piersiowych” prezentowana przez dr med. Małgorzatę Kolendę, a także “Zabiegi powiększania piersi przeszczepem tkanki tłuszczowej” doktora hab. med. Bartłomieja Noszczyka. Co bardzo miłe, ponad 90% uczestników oceniło bardzo dobrze wiadomości dotyczące doboru implantów piersiowych przekazane przez mgr Weronikę Kolasińską oraz wartość operacji pokazowych przeprowadzonych przez dr med. Jerzego Kolasińskiego. Ogólna ocena poziomu kursu wyniosła aż 5,00! Na tak wysoką notę złożyła się praca wszystkich wykładowców, za co serdecznie dziękujemy. Wśród uczestników nie było osoby, której oczekiwania nie zostały wystarczająco spełnione na kursie. Za udział w warsztatach przyznawano po 10 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy.

W dniu 4 października odbyły się obrady plenarne w pomieszczeniach Concordia Design w Poznaniu. Konferencja była dedykowana strategii i technikom operacyjnym stosowanym w chirurgii korekcyjnej piersi z położeniem nacisku na zabiegi powiększania i podnoszenia piersi. Omawiano najczęstsze wskazania do zabiegów korekcyjnych piersi, najczęstsze powikłania i jak ich unikać. W tym dniu największym zainteresowaniem cieszyły się wykłady prof. Per Hedena – zarówno “Jednoczasowe podniesienie i powiększenie piersi – zalety i pułapki” jak i “Praktyczne wskazówki w chirurgii piersi – jak osiągnąć powtarzalność dobrych efektów po operacjach różnych rodzajów piersi” uzyskały średnią ocen słuchaczy 5,00. Zdecydowana większość, bo aż 95%, oceniła bardzo dobrze również trzeci wykład profesora – “Zasady wyboru implantów piersiowych”. Ponad 70% słuchaczy uznało za bardzo dobry wykład doktora hab. med. Dawida Murawy zatytułowany “Bezpieczeństwo onkologiczne estetycznych zabiegów korekcyjnych piersi”. Pozostałe dwie prezentacje mogą się poszczycić wynikiem dobrym (“Najczęstsze przyczyny korekcji piersi” – dr hab. med. Jerzy Jankau), lub nawet więcej niż dobrym (“Profil psychologiczny pacjentek korygujących piersi” – mgr Dominika Kolasińska-Szkutnik). Po części wykładowej odbyła się konferencja okrągłego stołu, moderowana przez dr med. Jerzego Kolasińskiego. Ogólna ocena poziomu konferencji z tego dnia wyniosła aż 4,82. Wszyscy uczestnicy uznali, że konferencja spełniła ich oczekiwania przynajmniej wystarczająco (przy czym wspomnieć należy, że ponad 40% słuchaczy uznało, że wręcz ‘nadspodziewanie’). Za uczestnictwo w konferencji przyznawano po 5 punktów edukacyjnych. Wykładowcy z warsztatów i konferencji otrzymali dodatkowo 10 punktów.

AR

SONY DSC