tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Kurs Masters Allergan Academy w Sztokholmie

W dniach 28-29 września odbył się w Sztokholmie kolejny kurs operacji piersi w ramach Allergan Academy – czołowego światowego procesu edukacyjnego obejmującego tematykę operacji korekcyjnych piersi, szczególnie korekcji ich kształtu z użyciem protez anatomicznych. Tym razem gośćmi Akademikliniken i jej lidera profesora Per Hedena była nieliczna, ośmioosobowa grupa lekarzy specjalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu operacji piersi. Jest to jednak zrozumiałe, ponieważ kurs był adresowany do tej grupy lekarzy – stąd jego nazwa „Masters”. Wśród uczestników znaleźli się także dr Jerzy Kolasiński i dr Małgorzata Kolenda z Kliniki Kolasiński. Pierwszy dzień przeznaczony był na zajęcia teoretyczne połączone z demonstracją pacjentów. Drugiego dnia uczestnicy cały czas spędzili na sali operacyjnej obserwując prof. Hedena „w akcji”. W przerwach pomiędzy zabiegami dyskutowano nad trudnymi przypadkami, a gospodarz kursu dzielił się z uczestnikami swym bogatym doświadczeniem w operacjach piersi. Należy docenić dbałość firmy Allergan o wysoki poziom profesjonalizmu członków Akademii. Dzięki takim kursom jak ten zorganizowany w Sztokholmie wzrasta jakość chirurgii korekcyjnej piersi na świecie i co równie ważne w Polsce.

Grupa uczestników kursu najliczniej reprezentowana przez polskich chirurgów. Drugi od lewej: prof.  Per Heden, za nim dr Ludomir Lembas,obok dr Tomasz Kasprzyk, dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda i pozostali.

Grupa uczestników kursu najliczniej reprezentowana przez polskich chirurgów. Drugi od lewej: prof. Per Heden, za nim dr Ludomir Lembas,obok dr Tomasz Kasprzyk, dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda i pozostali.

Widok Sali operacyjnej podczas zabiegu powiększania piersi. Zabieg wykonywał prof. Per Heden.

Widok Sali operacyjnej podczas zabiegu powiększania piersi. Zabieg wykonywał prof. Per Heden.