tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Kurs chirurgii korekcyjnej piersi dla ginekologów

W dniu 20 maja 2009 odbył się w klubie Blow up Hall w Starym Browarze kurs chirurgii korekcyjnej piersi. Jego uczestnikami byli czołowi ginekolodzy Wielkopolski. Referat wprowadzający wygłosił dr Jerzy Kolasiński. Przedstawił w nim najczęstsze wskazania do zabiegów korekcji kształtu i wielkości piersi, oraz najnowsze trendy w stosowaniu implantów okrągłych i anatomicznych. Następnie dr Małgorzata Kolenda omówiła zastosowanie preparaty Macrolane w chirurgii kosmetycznej piersi. Niezmiernie ciekawy był referat dr Elizy Michalskiej poświęcony współczesnej radiodiagnostyce piersi korygowanych przy pomocy implantów, oraz preparatu Macrolane. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowanie przyjęli wygłoszone referaty. Nastrojowy klimat klubu Blow up Hall sprawił, że wieczór w Starym Browarze był owocny zarówno pod względem zawodowym jak i towarzyskim.
Kurs chirurgii korekcyjnej piersi dla ginekologów