tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Kongres “Człowiek w obliczu sensu życia”

Wrocław 19 – 20 kwietnia

W Wyższej Szkole Psychologii Społecznej we Wrocławiu odbył się I Międzynarodowy Kongres z udziałem czołowych przedstawicieli ze świata nauki i duchowości współczesnej Europy. Wśród prelegentów byli m.in.: prof. Tobias Esch, prof. Krzysztof Meissner, prof. Jerzy Vetulani, Dr Aleksander Poraj-Żakiej oraz jeden z najbardziej znanych polskich psychoterapeutów: Wojciech Eichelberger. Celem wykładów i warsztatów było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie neurobiologii, medycyny, psychoterapii i fizyki kwantowej w odniesieniu do doświadczeń mistyków Wschodu oraz zaprezentowanie badań nad wpływem stresu na nasze ciało i zdrowie psychiczne. Najcenniejszą formą zdobywania wiedzy w czasie Kongresu były warsztaty z wybranym prelegentem, w czasie których była możliwość sprawdzenia, w jaki sposób praktyka uważnego i świadomego życia wpływa na wzrost jego jakości.

W Kongresie uczestniczyła z naszej Kliniki psychoterapeutka, mgr Alicja Grupka, która przenosi zdobywaną wiedzę psychologiczną na grunt relacji z pacjentami.