tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Global Council of Hair Restoration Surgery Societies Meeting – Sobota, 11.10.2014

Kolejny dzień obrad 22 Kongresu ISHRS rozpoczął się od spotkania przedstawicieli towarzystw narodowych z całego świata. Przewodnictwo obrad objął dr Vincenzo Gambino – prezydent ISHRS. Polskie Towarzystwo reprezentował dr Jerzy Kolasiński – założyciel, były prezydent, a obecnie wice prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej Włosów. Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień, które dotyczą regulacji wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii odtwórczej włosów w poszczególnych regionach świata. Podkreślono rolę jaką pełni ISHRS w wspieraniu działań poszczególnych Towarzystw. Dzięki ich aktywności chirurgia odtwórcza włosów rozwija się na całym świecie w sposób dynamiczny. W ten proces doskonale wpisują się działania polskiego Towarzystwa, które za główny cel stawia sobie edukacje nowych pokoleń lekarzy zainteresowanych tematem chirurgii odtwórczej włosów.

Uczestnicy Global Council: w środku siedzi Prezydent ISHRS - Vincenzo Gambino, czwarty od prawej stoi - dr Jerzy Kolasiński

Uczestnicy Global Council: w środku siedzi Prezydent ISHRS – Vincenzo Gambino, czwarty od prawej stoi – dr Jerzy Kolasiński