tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

Cowgirls Hair Loss Workshop – Houston TX, USA, 12-14 marca 2010

Realizując koncepcję organizowania corocznie warsztatów chirurgicznych poświęconych leczeniu utraty włosów u kobiet grupa lekarzy w składzie: dr Carlos Puig (USA), dr Paul Rose (USA), dr Russel Knudsen (Austrialia), dr Jerzy Kolasiński (Polska), dr Małgorzata Kolenda (Polska), dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka (Polska) i dr Sharon Keen (USA) wyznaczyła sobie spotkanie w Houston (USA). Tym razem pałeczkę gospodarza przejął dr Carlos Puig, który zadbał o to by program warsztatów był równie ciekawy jak tych organizowanych w roku ubiegłym w naszej klinice. Jak poprzednio workshop był organizowany pod patronatem Internationa Society of Hair Restoration Surgery.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był zagadnieniom szeroko rozumianej diagnostyki łysienia u kobiet. Bardzo ciekawe prelekcje wygłosiła w tej części dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka. Następnie uczestnicy skupili się na tematyce leczenia chirurgicznego. Podsumowaniem tej części obrad był referat dr Jerzego Kolasińskiego przedstawiający sposoby korekcji blizn i łysienia bliznowaciejącego skóry głowy i twarzy. Popołudniowa sesja odnosiła się do stosowania wypełniaczy tkankowych i toksyny botulinowej w leczeniu zmian jakościowych i objętościowych twarzy. Tę część kursu poprowadziła dr Małgorzata Kolenda wygłaszając bardzo ciekawy referat, a następnie praktycznie demonstrując  użycie preparatów u pacjentek. Wieczór zakończyła degustacja specjalności kuchni teksańskiej, która choć bardzo smaczna do lekkich nie należy.

Kolejny dzień wypełniony był zajęciami praktycznymi na salach operacyjnych. Dr Jerzy Kolasiński podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem w planowaniu leczenia u kobiet ze szczególnym naciskiem na kreowanie naturalnej  linii czołowej  włosów. Następnie demonstrował zalety techniki „stick and place” standardowo stosowanej w Klinice Kolasiński. Mocnym akcentem tego dnia był wyjazd na największe w świecie Rodeo. W ogromnej hali na 100 tys widzów mistrzowie z „dzikiego zachodu” rodem demonstrowali swój kunszt w ujeżdżaniu dzikich koni i posługiwaniu się lassem. Show zakończył wspaniały koncert Blake Shelton.

Kurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, a jego uczestnicy rozjeżdżali się w różne strony świata z bagażem nowych doświadczeń. Grono wykładowców postanowiło natomiast by na przełomie 2011/2012 roku zorganizować w Sydney (Australia) kolejny workshop poświęcony łysieniu u kobiet.

Uczestnictwo zespołu lekarzy z naszej kliniki było bardzo silnym akcentem pokazującym dobrą pozycję polskiej chirurgii włosów w świecie. W tym miejscu należy podziękować firmie Alergan-Polska, która wsparła ten wyjazd finansowo.

Dr med. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka podczas wykładu

Dr med. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka podczas wykładu