tel. 61 81 87 550
Piękno jest w Tobie

17 Kongres International Society of Hair Restoration Surgery w Amsterdamie – 22-26 lipca 2009

Po 12 latach ponownie w Europie został zorganizowany kongres International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) – największego w świecie towarzystwa zajmującego się chirurgią odtwórczą włosów. Tematyka obrad dotyczyła zarówno problemów związanych z najnowszymi technikami przeszczepu włosów jak i postępów w leczeniu zachowawczym. Sporo miejsca poświęcono tym razem na prace badawcze z zakresu klonowania mieszków włosowych i stymulacji komórek macierzystych w tej okolicy. Dzień przed rozpoczęciem obrad plenarnych , 22 lipca, zebrał się Zarząd ISHRS, który ocenił aktualny stan Towarzystwa i zakreślił plan działania na rok następne lata. Mimo istniejącego w świecie kryzysu ekonomicznego Towarzystwo zachowało dobrą kondycję finansową, a liczba jego członków nie zmniejszyła się. W obradach zarządu uczestniczył dr Jerzy Kolasiński – jego członek od 4 lat. Bardzo dobre oceny uzyskał organizowany w Klinice Kolasiński workshop poświęcony łysieniu u kobiet. Kolejny dzień obrad przyniósł zarówno ciekawe sesje naukowe jak i posiedzenie Global Council of Hair Restoration Surgery – międzynarodowe spotkanie przedstawicieli narodowych towarzystw zajmujących się chirurgią odtwórczą włosów. Polskie Towarzystwo było reprezentowane przez prezesa – dr med. Małgorzatę Kolendę i wice prezesa dr med. Jerzego Kolasińskiego. W czasie posiedzenia sporo miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym zwiększonej aktywności towarzystw w swoich krajach. Podkreślano, że organizowanie lokalnych warsztatów chirurgicznych jest doskonała formą popularyzowania wiedzy na temat chirurgii odtwórczej włosów. Jako przykład stawiano zorganizowany w Klinice Kolasiński workshop w dniach 17-19 lipca 2009. Jak co roku kongres obfitował w ciekawe wystąpienia, liczne dyskusje i rozmowy kuluarowe. Z przyjemnością należy odnotować bardzo dobre przyjęcie prac prezentowanych przez lekarzy naszej kliniki. Spore zainteresowanie wzbudziła praca wygłoszona przez dr Małgorzatę Kolendę poświęcona standardom leczenia łysienia u kobiet, oraz praca wygłoszona przez dr Jerzego Kolasińskiego poświęcona badaniom parametrów wzrostu włosów przy pomocy Trichoscanu. Z przyjemnością odnotowujemy fakt, że praca autorstwa dr med. Małgorzaty Mackiewicz-Wysockiej i dr med. Jerzego Kolasińskiego pt. “TrichScan – a New Metod for Diagnosis of Hair Loss” – zdobyła drugie miejsce wśród prac przedstawianych w formie plakatowej. Sobotnie popołudnie 25 lipca poświęcone było prezentacji pacjentów operowanych przez czołowych chirurgów europejskich i amerykańskich. Wśród nich znalazł się też pacjent operowany przez dr Jerzego Kolasińskiego. Na przestrzeni 8 lat wykonano u niego ponad 6000 przeszczepów korygując zarówno postępujący proces łysienia jak i skutki przeprowadzonej wcześniej operacji w innej klinice. Uczestnicy sesji bardzo wysoko ocenili uzyskany efekt leczenia.

17 Zjazd ISHRS był nie tylko okazja do wymiany poglądów na tematy zawodowe, ale jak zawsze stał się doskonałym pretekstem do licznych spotkań starych i nowych przyjaciół. Na uwagę zasługuje fakt wzrastającej liczby uczestników z krajów azjatyckich i arabskich. Swojego rodzaju sensacją był udział ponad 20 lekarzy z Iranu. Polska reprezentowana była przez 5 uczestników, z czego czterech przyjechało z Kliniki Kolasiński.

Członkowie Zarządu ISHRS: w środku prezydent dr. William M.Parsley, trzeci od prawej stojący: dr Jerzy Kolasiński

Członkowie Zarządu ISHRS: w środku prezydent dr. William M.Parsley, trzeci od prawej stojący: dr Jerzy Kolasiński

uczestnicy Global Council of Hair Restoration Surgery Societies Meeting – od prawej: drugi dr Jerzy Kolasiński, trzecia dr Małgorzata Kolenda

Uczestnicy Global Council of Hair Restoration Surgery Societies Meeting – od prawej: drugi dr Jerzy Kolasiński, trzecia dr Małgorzata Kolenda