tel. +48 61 81 87 550

Piękno jest w Tobie

Prestiżowa nagroda dla dr n. med. Jerzego Kolasińskiego

Bezbliznowe leczenie ginekomastii metodą shave

Ginekomastia - Nasączenie okolicy operowanej odpowiednim płynem znacznie zmniejsza krwawienie podczas zabiegu

Nasączenie okolicy operowanej odpowiednim płynem znacznie zmniejsza krwawienie podczas zabiegu

W ostatnich latach znacznie zwiększyło  się występowanie przerostu piersi u mężczyzn zwane ginekomastią. Występuje ona w trzech postaciach: tłuszczowa, gruczołowa lub mieszana. Najskuteczniejszą metodą leczenia ginekomastii tłuszczowej jest zabieg liposukcji. W przypadku wystąpienia komponenty gruczołowej (ginekomastia mieszana lub gruczołowa) zachodzi konieczność chirurgicznego wycięcia tkanki gruczołowej. Wiąże się to z pozostawienie blizny w okolicy otoczki sutkowej. Najnowsza metoda operacyjnego leczenia ginekomastii gruczołowej pozwala na usunięcie całej zmiany poprzez niewielkie nacięcie w okolicy podpiersiowej. Wielkość nacięcia (ok. 3 mm) oraz jego lokalizacja powodują, że po zagojeniu blizna jest niewidoczna.

Wskazania

Ginekomastia - Odsysanie tkanki tłuszczowej piersi przy użyciu cienkiej sondy

Odsysanie tkanki tłuszczowej piersi przy użyciu cienkiej sondy

Najczęstszą postacią ginekomastii jest jej forma mieszana.  Nie zawsze przed operacją można dokładnie zdiagnozować jaki procent zmiany stanowi gruczoł piersiowy.  Stąd każdy przypadek ginekomastii jest potencjalnym wskazaniem do zabiegu bezbliznowego jej usunięcia  metodą shave. Również zabiegi powtórne po wcześniej wykonanej liposukcji piersi  mogą być wykonane tą metodą. Natomiast  zabiegi korekcyjne po niewłaściwie wykonanych operacjach wycięcia ginekomastii wymagają najczęściej  bardzo indywidualnego podejścia i są najczęściej związane z cięciem chirurgicznym wewnątrz otoczki sutkowej.

Zabieg

Ginekomastia - Stan po odessaniu tkanki tłuszczowej z okolicy piersi lewej - widać wyraźną różnicę konturu piersi

Stan po odessaniu tkanki tłuszczowej z okolicy piersi lewej – widać wyraźną różnicę konturu piersi

Zabieg korekcyjny ginekomastii jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Najczęściej jego pierwszym etapem jest odsysanie tkanki tłuszczowej piersi. Wykonuje się go metodą tumescencyjną (mokrą), która  znacznie ogranicza krwawienie podczas zabiegu (Fot.1).  Mikrokaniula usuwająca tkankę tłuszczową  jest wprowadzana przez niewielkie nacięcie długości ok. 3 mm zlokalizowane w okolicy podpiersiowej (Fot.2).  Po wykonaniu liposukcji chirurg ocenia czy zachodzi konieczność usunięcia tkanki gruczołowej (Fot.3). Jeśli tak to wprowadza poprzez to samo nacięcie w okolicy podpiersiowej  urządzenie (shaver) przy pomocy którego  tkanka gruczołowa jest wycinana (Fot.4). Najczęściej pozostawia się jedynie niewielką warstwę tkanki gruczołowej bezpośrednio pod otoczką sutkową, co zapewnia naturalny i estetyczny efekt kosmetyczny  tej okolicy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość badania mikroskopowego usuniętych fragmentów tkanki gruczołowej. Niewielkie nacięcie w okolicy podpiersiowej jest sklejane plastrem typu steri-strip. Sporadycznie  zakładany jest pojedynczy szew.  Czasami  w okolicy operowanej pozostawiany jest cienki dren ssący. W uzasadnionych przypadkach  (np. obfite krwawienie) zachodzi konieczność  rozszerzenia zabiegu poprzez wykonanie cięcia w obrębie otoczki sutkowej. Po operacji pacjent jest ubierany w kamizelkę uciskową obejmującą klatkę piersiową.

Po zabiegu

Po zabiegu pacjent pozostaje w klinice jedną dobę. Najczęściej już wieczorem  wstaje z łóżka i może chodzić. Jeśli zastosowano dren ssący to jest on usuwany w pierwszej dobie po operacji.  Obrzęk okolic operowanych  oraz miejscowe siniaki utrzymują się do miesiąca. Również przez miesiąc zalecane jest noszenie kamizelki uciskowej. Można ją zdejmować do kąpieli.  Jeśli zastosowano zamknięcie nacięć przy pomocy plasterków typu steri-strip wówczas nie ma konieczności zgłaszania się na kontrolę pooperacyjną po tygodniu.  Również po tygodniu można rozpocząć ćwiczenia sportowe. Ostateczny efekt zabiegu uzyskuje się najczęściej po trzech miesiącach.     Po tym okresie zalecana jest kontrola w klinice celem  oceny efektów leczenia.

Zalety metody shave

  1. Precyzyjne  usunięcie rozrostu gruczołu piersiowego u mężczyzn – ginekomastii
  2. Wykonanie całego zabiegu poprzez niewielkie nacięcie w okolicy podpiersiowej pozostawiające niewidoczną bliznę
  3. Możliwość badania mikroskopowego usuniętych fragmentów gruczołu
  4. Krótki okres rekonwalescencji
  5. Nie ma konieczności przyjazdu na wizytę kontrolną bezpośrednio po zabiegu

Wady metody shave

  1. Nieznacznie większe ryzyko krwawienia okolicy operowanej wymagające zastosowania drenów ssących
  2. W uzasadnionych przypadkach konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu poprzez cięcie w okolicy otoczki sutkowej